IPOEX 2022

PATRONAT HONOROWY

Rektor AGH
prof. dr hab. inż. Jerzy Lis


Rektor-Komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak


Dyrketor GIG prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek


Informacja o przygotowaniu artykułów i streszczeń

Streszczenia w języku polskim lub angielskim prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: ipoex_office@ipo.lukasiewicz.gov.pl lub pocztą na nośnikach elektronicznych (CD, DVD) wraz z jednym egzemplarzem wydruku na adres sekretariatu. Ilustracje, których jakość tego wymaga, prosimy przesyłać w oddzielnych plikach. Preferowany format plików graficznych - jpg.

Wskazówki dotyczące przygotowania streszczeń:

  • Streszczenie w języku polskim lub angielskim nie powinno przekraczać jednej strony formatu A4 (1800 znaków). 
  • Pliki tekstowe należy zapisać w formacie MS WORD z rozszerzeniem doc lub rtf.
  • Czcionka Times New Roman 12 p, interlinia 1,5 wiersza, marginesy L/P - 3 cm, G/D - 2,5 cm. 
  • Tytuł pracy pogrubiony, w języku polskim i angielskim. 
  • Imię i nazwisko autora pogrubione należy zamieścić pod tytułem. 
  • Adres instytucji, którą reprezentuje autor należy podać wyśrodkowany pod nazwiskiem.
  • Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, należy umieścić pod streszczeniem, pisane kursywą.

Wzór streszczenia


  • Termin nadsyłania zgłoszeń oraz streszczeń proponowanych prac do 15.04.2022 r


Informacja o przygotowaniu posterów

Wymiary posteru nie powinny być większe niż 80 cm x 90 cm. Wskazane jest, aby wielkość liter nie była mniejsza niż 7 mm. Postery będą mocowane do tablic.