IPOEX 2019

PATRONAT HONOROWYMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

 Jarosław Gowin


Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Adam Mirek


Rektor-Komendant WAT gen. bryg. dr hab. inż.  

Tadeusz SzczurekDyrketor 

Głównego Instytutu Górnictwa 

prof.dr hab.inż 

Stanisław Prusek

 

PATRONAT MEDIALNY


PARTNERZY KONFERENCJI


----------------------------------------


-----------------------------------------


Zgłoszenie uczestnictwa 

Wypełniony formularz należy wysłać faksem na numer +48 22 811 07 99

lub pocztą na adres: 

ŁUKASIEWICZ - Instytut Przemysłu Organicznego 

ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa 

do dnia 19.04.2019 r. 

Formularz zgłoszenia - IPOEX 2019 EXPLOSIVES DOWNLOAD