IPOEX 2020

Zgłoszenie uczestnictwa 

Wypełniony formularz należy wysłać faksem na numer +48 22 811 07 99

lub pocztą na adres: 

ŁUKASIEWICZ - Instytut Przemysłu Organicznego 

ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa 

do dnia 20.04.2020 r. 

Formularz zgłoszenia - IPOEX 2020 EXPLOSIVES DOWNLOAD