IPOEX 2019

PATRONAT HONOROWYMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

 Jarosław Gowin


Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Adam Mirek


Rektor-Komendant WAT gen. bryg. dr hab. inż.  

Tadeusz SzczurekDyrketor 

Głównego Instytutu Górnictwa 

prof.dr hab.inż 

Stanisław Prusek

 

PATRONAT MEDIALNY


PARTNERZY KONFERENCJI


----------------------------------------


-----------------------------------------


Ważne daty

19.04.2019 r. - Termin nadsyłania zgłoszeń oraz streszczeń proponowanych prac
26.04.2019 r. - Kwalifikacja prac
10.05.2019 r. - Dokonanie opłaty konferencyjnej


Opłata konferencyjna

Koszt pełnego uczestnictwa:
pokój jednoosobowy - 1280 PLN netto (+ 23% VAT)
pokój dwuosobowy - 1080 PLN netto (+ 23% VAT)

Koszt obejmuje:

  •  udział w konferencji, materiały konferencyjne;
  •  zakwaterowanie;
  •  wyżywienie w tym przerwy kawowe;
  •  udział w imprezach towarzyszących.


Opłata za osobę towarzyszącą obejmuje noclegi oraz posiłki i wynosi: 580 PLN (+ 23% VAT)

Noclegi dla Uczestników zostały zarezerwowane w Hotelu „JASKÓŁKA” oraz w sąsiednim Hotelu „DIAMENT.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Jednocześnie informujemy, że parking jest wliczony w cenę konferencji w dniach 17-19.06.2019 r.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji, w czasie krótszym niż 7 dni od daty jej rozpoczęcia, organizator nie zwraca wniesionej opłaty. 

Opłatę konferencyjną należy przelać najpóźniej do 10 maja 2019 r. na konto:
Instytut Przemysłu Organicznego
ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa,
Bank PEKAO SA Oddział w Warszawie
Nr konta: 84 1240 6074 1111 0000 4989 1458
NIP: 525-00-08-577

z adnotacją "IPOEX 2019"
Imię i Nazwisko Uczestnika