IPOEX 2020

Komitet Naukowy


płk dr inż. Rafał Bazela (WITU)
prof. dr hab. inż. Jolanta Biegańska (AGH)
dr hab. inż. Daniel Buczkowski (ŁUKASIEWICZ – IPO)
prof. dr hab. Zenon Foltynowicz, prof. zw. UEP
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz (AGH)
prof. Viktor Kravets (National Technical University of Ukraine)
dr inż. Bożena Kukfisz (SGSP)
dr hab. inż. Zbigniew Leciejewski, prof. WAT
prof. dr inż. Ján Lokaj (Slovak University of Technology), SSTVP member of ZSVTS
dr hab. inż. Paweł Maksimowski, prof. PW
prof. dr hab. inż. Andrzej Maranda (IPO) – przewodniczący
prof. Blažej Pandula (Technical University of Košice), SSTVP member of ZSVTS
dr hab. inż. Andrzej Papliński (WAT)
prof. dr hab. inż. Wincenty Skupiński (emerytowany prof. PW)
dr inż. Jacek Sobala (GIG)
dr hab. inż. Lech Starczewski, prof. WITPiS
dr inż. Muhamed Suceska (Brodarski Institut)
dr inż. Mateusz Szala (WAT)
dr hab. inż. Jacek Szczepiński (Poltegor IGO)
prof. dr hab. inż. Radosław Trębiński (WAT)
prof. dr hab. inż. Waldemar A. Trzciński (WAT)
prof. dr hab. Leszek Wachowski, emerytowany prof. UAM
dr Roman Zakusylo (Shostka Institute of Sumy State University)
prof. dr hab. Svatopluk Zeman (University of Pardubice)